Edukas elektrienergia ühishange

/ / Määratlemata

Hankepartner OÜ viis 2016 aasta sügisel Eesti Vee-ettevõtete Liidu tellimusel läbi järjekordse elektrienergia riigihanke 36 vee-ettevõttele. Hanget iseloomustas suur konkurents ning raamlepingud sõlmiti 6 elektrienergia müüjaga. Esimene läbi viidud minikonkurss tõi konkursis osalejatele ülisooodsad elektrienergia hinnad, mida varem pole sarnastes hangetes saadud.

Täpsemalt saab lugeda Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteatest.