Juunis lõppesid kaks pikka ja keerulist riigihanget, mille eesmärgiks oli toitlustusteenuse osutamine Narva Vanalinna Riigikoolile ja Tartu Tamme Gümnaasiumile. Riigihangete läbiviimisel pandi oluline rõhk toitlustusteenuse kvaliteedile ja eduka pakkuja valikul olid määravateks kriteeriumiteks koolilõuna tervislikkus, mitmekesisus, mahetooraine kasutamine, lisatud suhkrute kogus toitudes jms. Antud riigihanked olid selgeks tõestuseks, et ka koolitoidu hankeid saab läbi viia
Hankepartner OÜ poolt Luua Metsanduskoolile osutatud riigihanke läbiviimise teenuse raames jõuti maikuus edukalt raamlepingute sõlmimiseni. Sõlmitud lepingute kohaselt on Luua metsanduskoolil õigus rentida õppetegevuseks vajaminevat metsatehnikat 4 aasta vältel.
Hankepartner OÜ poolt viidi ajavahemikul veebruar 2016 kuni aprill 2017 läbi Omniva uue logistikakeskuse pakisorteerimisliini rahvusvaheline riigihange, mis lõppes edukalt lepingu sõlmimisega. Tulenevalt sellest, et tehnoloogia on keerukas ja pakkujad välisriikidest, siis kujunes riigihanke menetlusaeg ka nii pikaks. Täpsemalt saab lugeda Omniva veebilehelt.

Edukas elektrienergia ühishange

Hankepartner OÜ viis 2016 aasta sügisel Eesti Vee-ettevõtete Liidu tellimusel läbi järjekordse elektrienergia riigihanke 36 vee-ettevõttele. Hanget iseloomustas suur konkurents ning raamlepingud sõlmiti 6 elektrienergia müüjaga. Esimene läbi viidud minikonkurss tõi konkursis osalejatele ülisooodsad elektrienergia hinnad, mida varem pole sarnastes hangetes saadud. Täpsemalt saab lugeda Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteatest.
Hankepartner OÜ kutusub Teid 2016 aasta sügisel osalema järgmistel avatud koolitustel: 15.09.2016 – “Milliseid muudatusi toob kaasa uus riigihangete seadus?”, täpsem info www.eestikonverentsikeskus.ee 22.09.2016 – “Milliseid muudatusi toob uus riigihangete seadus kaasa kohaliku omavalitsuse riigihangetes?”, www.ahakeskus.ee 18.10.2016 – “Riigihangete valdkonna olulisemad muudatusedhankijale”, www.rahvakool.ee 25.10.2016 – “Hanke alusdokumentide koostamine ja muutunud kvalifitseerimise protsess uue riigihangete seaduse
Hankepartner OÜ viis 2016 aasta kevadel Eesti Vee-ettevõtete Liidu tellimusel läbi mootorikütuse ühishanke, mille tulemusena saavutati riigihankes osalenud vee-ettevõtele ennenägematud allahindlused kütuse ostmisel. Täpsemalt saab hanke korralduse ja tulemuste kohta lugeda http://evel.ee/evel-eesti-vee-ettevotete-liiduga-seotud-isikute-mootorikutuse-riigihanke-tulemused-on-selgunud/.
Riigikogu võttis pikalt oodatud uue riigihangete seaduse eelnõu menetlusse. Eelnõuga võetakse üle kolm Euroopa Liidu direktiivi. Need on klassikaline direktiiv, võrgustikudirektiiv ja kontsessioonidirektiiv, mis kaasajastavad ja muudavad paindlikumaks riigihangete korralduse ning ühtlasi vähendavad nii hankijate kui pakkujate aja- ja rahakulu. Eelnõuga luuakse alused üleminekuks paberivabale e-riigihangete korraldamisele. Kohustus tekib üle minna e-riigihangetele täielikult 18. oktoobriks
Rahandusministeerium esitas 14.03.2016 riigihangete seaduse eelnõu Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks. Eelnõu koos seletuskirjaga on kättesaadav eelnõude infosüsteemist. Vaatamata laiapõhjalisele kaasamisprotsessile, mida alustati juba 2014. aasta jaanuaris ja mis hõlmas üle 50 erineva asutuse ja organisatsiooni ning kus lepiti kokku direktiivide ülevõtmisel liikmesriikidele jäetud valikutes, esitati eelnõu kooskõlastus- ja avalikul arvamusringil ikkagi palju põhimõttelisi ja vastandlikke märkusi ning
Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) tellimusel viis Hankepartner OÜ läbi riigihanke “Vee-ettevõtte Liidu liikmete vee-arvestite ühishange”. Hankesse olid koondatud 21 vee-ettevõtte uue põlvkonna veearvestite ja kauglugemise seadmete vajadused kogumahuga 2 miljonit eurot. Hankepartneri poolt osutatud riigihanke teenus hõlmas kõiki riigihanke läbiviimiseks vajaminevate toimingute teostamist. Täpsemalt infot hanke kohta võib lugeda EVEL veebilehelt.
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse ning Hankepartner OÜ koostöös toimus 16.09.2015.a koolitus “Mis muutub riigihangete seaduses 2016.a aprillis?“. Tulevased riigihangete seaduse muudatused tõid kokku 50 hankijat ja pakkujat üle Eesti, mis näitab, et tegemist on hetkel väga aktuaalse teemaga. Koolitusel käsitleti järgmiseid teemasid: Uue riigihangete regulatsiooni väljatöötamise täpsemad põhjused Uued hankemenetlused (konkurentsipõhine läbirääkimistega menetlus ja innovatsioonipartnerlus)
TOP