Harvesteri ja forvarderi rendi riigihange

/ / Määratlemata

Hankepartner OÜ poolt Luua Metsanduskoolile osutatud riigihanke läbiviimise teenuse raames jõuti maikuus edukalt raamlepingute sõlmimiseni. Sõlmitud lepingute kohaselt on Luua metsanduskoolil õigus rentida õppetegevuseks vajaminevat metsatehnikat 4 aasta vältel.