Kommunikatsiooniteenuse ja disainiteenuse riigihanked

/ / Määratlemata

2024.a esimesel poolaastal olime abiks Eesti Keele Instituudile kahe keeruka teenuse riigihanke läbiviimisel, milleks olid “Disainiteenus Eesti Keele Instituudile” ja “Kommunikatsiooniteenus Eesti Keele Instituudile”.

Hanked tegi keerukamaks väärtuspõhiste hindamiskriteeriumite rakendamine, mis seisnes loovlahenduste ja proovitööde hindamises. Riigihankemenetlused lõppesid raamlepingute sõlmimisega, mille alusel on hankijal õigus teenust tellida vastavalt tekkivale vajadusele.