Uue riigihangete seaduse jõustumine viibib

/ / Määratlemata
Rahandusministeerium esitas 14.03.2016 riigihangete seaduse eelnõu Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks. Eelnõu koos seletuskirjaga on kättesaadav eelnõude infosüsteemist.
Vaatamata laiapõhjalisele kaasamisprotsessile, mida alustati juba 2014. aasta jaanuaris ja mis hõlmas üle 50 erineva asutuse ja organisatsiooni ning kus lepiti kokku direktiivide ülevõtmisel liikmesriikidele jäetud valikutes, esitati eelnõu kooskõlastus- ja avalikul arvamusringil ikkagi palju põhimõttelisi ja vastandlikke märkusi ning ettepanekuid. Eelnõu kooskõlastamisele kulunud aeg viitab sellele, et kohati vastandlikke huve esindavate poolte –  hankijate ja pakkujate – huvide vahel mõistliku tasakaalu leidmine on äärmiselt keeruline.  Märkuste ja ettepanekute tabel on lisatud riigihangete seaduse eelnõu seletuskirjale.
Kuna riigihangete direktiivide ülevõtmise tähtaeg saabub 18.04.2016, siis on tänaseks selge, et määratud ajaks riigihangete seadust Riigikogus vastu võtta ei jõuta. Kõigi eelduste kohaselt jõuab eelnõu Riigikogu menetlusse märtsi lõpus. Vaatamata asjaolule, et direktiivide ülevõtmine ei toimu tähtaegselt, ei saa tähelepanuta jätta vacatio legis põhimõtet, mille kohaselt tuleb uue seaduse välja kuulutamise ja jõustumise vahele jätta piisavalt aega muutuva reeglistikuga tutvumiseks ning praktika ümberkujundamiseks. Eriti oluline on selle põhimõtte järgimine sellise seaduse puhul, mis mõjutab nii suurt sihtrühma. Samas ei ole praeguses staadiumis võimalik ennustada, kui kaua võib eelnõu menetlemine võtta aega Riigikogus, mistõttu jääb vahetult enne seaduse vastu võtmist seadusandja otsustada seaduse täpne jõustumise kuupäev.